Інженер

1. Інженер-будівельник, далі Інженер – фізична особа, яка на основі поєднання прикладних наукових знань та винахідництва знаходить нові рішення технічних завдань та проблем.
Основним змістом діяльності інженера є розробка нових і (або) оптимізація наявних інженерних рішень: оптимізація проєктного рішення та технології, менеджмент і планування, управління розробками і безпосередній контроль виробництва.

2.  Інженери отримують винагороду за надання:
– послуг з створення проектної документації (результатів вишукування, архітектурних та інженерних рішень, будівельних та дизайн проєктів);
– консалтингу (консультацій та супроводу відповідної їх фаху діяльності);
– послуг за своїми опублікованими розцінками та угодами, форми яких затверджені Біржою.

 3. Ролі Інженерів за етапами створення об’єкту архітектури та їх основні функції наведено у таблиці.
Рівень кваліфікації визначається відповідними категоріями,
а професійна компетентність відповідною сертифікацією досвіду Біржою.

4.  Фах Інженерів:
1) Промислове будівництво за відповідним фахом;
2) Цивільне будівництво за відповідним фахом.

5.  Інженери, які діють на Біржі – особи акредитовані Біржою за відповідними їх ролями у проекті, фахом та категорією, профілі та портфоліо яких знаходиться у реєстрі відповідних  Інжене́рів на Біржі.

Для забезпечення якості їхніх послуг на Біржі здійснюється:
– постійний моніторинг їх діяльності;
– періодична сертифікація рівня професійної компетентності.

Comments are closed.