Гарантийний внесок

Гарантийний внесок виконання договору підряду:

1. Здійснюють для гарантування оплати:
а) замовником – етапів  робіт, згідно з графіком їх виконання, послуг (клірингу, експертизи, арбітражу) організованих Біржею;
б) підрядником – відшкодування збитків замовнику за порушення термінів підписання, початку та умов договору та/або за неналежне виконання професійної діяльності чи стандартів та оплати франшизи за договорами страхування професійної відповідальності;
в) сторонами угод та учасниками торгів – санкцій за порушення Правил Біржі.

2. Гарантії виконання договору підряду забезпечуються шляхом:
– внесення на свій пайовий (гарантійний) рахунок на Біржі як додатковий пайовий внесок;
– або  надання відповідної банківської гарантії виконання відповідного договору підряду його стороні.

3. Суму гарантійного внеску або банківської гарантії відповідного договору підряду визначає маклеріат Біржі для:
а) замовника – в діапазоні найбільшої вартості етапу робіт для відповідного підряду (десь 20 % кошторису);
б) підрядника – в діапазоні  1 – 10 % від суми кошторису майбутнього підряду.

4. Сума з пайового (гарантійного) повертається у триденний термін:
а)  підрядникам, які не отримали підряд на аукціоні;
б) сторонам підряду після його завершення.

5. Гарантії виконання  договорів з Біржею забезпечуються шляхом:
– внесення на свій пайовий (гарантійний) рахунок на Біржі як додатковий пайовий внесок;
– або  надання відповідної банківської гарантії виконання відповідного договору з Біржею.

6. Суму гарантійного внеску або банківської гарантії відповідного договору  з Біржею визначає її маклеріат з урахуванням майбутнього договору підряду та репутації та рейтингу членів Біржі.

7. Банківські гарантії припиняють свою дію після закінчення їх терміну або для підрядники в день виграшу аукціону іншим підрядником.

8. Договори з Біржею:

1) Договір послуг замовнику торгів

2) Договір послуг підряднику- учаснику торгів

 

 

 

 

Comments are closed.