Функції інжинірингу за етапами життєвого циклу об’єкта

Основні функції інжинірингу відповідно до етапів життєвого циклу будівельного об’єкта
Назва етапу Зміст роботи інженера-будівельника на етапі життєвого циклу об’єкта
1. Поперед інвестиційний  Етап макретингу та планування інвестицій і будівництва включає:
1) З’ясування призначення, потреб та необхідності будівницива;
2) Бенчмаркетинг (аналіз агналогів та конкуреентів за основними параметрами з метою визначення найкращого для свого будівництва);
3) З’ясування основних характиристик будівницива (містобудівних, об’мно-посторових, архітектурних, конструктивних, технічних та технологічних;
4) Визначення класу відповідальності та категорії складності об’єкту будіництва;
5) Прогнозування можливих містобудівних умов та обмежень, технічних умов та їх вартості та строків отримання та виконання;
6) Прогнозування вартості, строків здійснення будівництва (та його реалізації для об’єктів невиробничого призначення);
7) Прогнозування вартості технічной експлуатації об’єкта будівництва;
8) Прогнозування ризиків здійснення та експлуатації об’екта будівництва;
9) Прогнозування можливого інвестування та/або кредитування будівництва;
10) Складання бізнес-плану;
11) Складання ТЗ на предпроектний інжинирінг.
2. Поперед проектний  1) Вибір дозволеного використання земельної ділянки відповідно до Правил землекористування та забудови даного поселення;
2) Придбання та державна реєстрація прав на земельну ділянку відповідно до законодавства (покупка, оренда, безстрокове користування);
3) Отримання кадастрового паспорта земельної ділянки;
4) Отримання містобудівних умов та орбмежень для об’єкту будівництва;
5) Проведення топографічної зйомки ділянки або отримання геодезичної основи;
6) Отримання технічних умов на підключення до мереж інженерно-технічного забезпечення об’єкта;
7) Отримання Містобудівного плану земельної ділянки;
8)  Отримання інших вихідних наних від замовника;
9) Ррозробка техніко-економічного обґрунтуваня – ТЕО або ТЕР- техніко-економічного ирозрахунку;
10) Складання завдання на проектування, підготовка та організація проведення конкурсу на проектно-вишукувальні роботи.
3. Проектування 1) Проведення інженерних вишукувань, державна експертиза їх результатів;
2) Розробка проектної документації відповідно до договору і завданням на проектування;.
Обов’язковий склад проекту визначено законодавством, а проектна документація для відповідних класів відповідальності та категорій складності об’єктів складаєтся з відпровідного набору наступних документів:
а) ТЕО або ТЕР;
б) ескізний проект (ЕП);
в) проект (П) (Проект організації будівництва – ПОБ, проект виконання підго товчих робіт – ПВпР, проект виконання робіт – ПВР);
г) рбочий проект (РП);
д) робоча документація (Р).
3) Державна експертиза проектної документації в встановлених законом випадках, затвердження проекту замовником;
4) Розробка тендерної документації, підготовка та проведення конкурсів або аукціонів на виконання будівельно-монтажних робіт, поставку обладнання та інші роботи та послуги;
5) Розробка докладної «робочої документації» на основі утвержденно проекту.
4. Будівництва 1) Отримати дозвіл на будівництво об’єкта;
2) Укласти договори з подрядними організаціями, з постачальниками обладнання, буд-техніки та матеріалів, з страховиками;
3) Розгорнути підготовчі роботи, які діляться на:
а) позамайданчикові (прокладка доріг і зовнішніх комунікацій, спорудження будівельної бази, влаштування житла або вахтового селища будівельників і ін.);
б) внутрішньо майданчикові (знесення будівель, вирубка лісу, перекладка комунікацій, планування майданчики, розбивка сітки осей будівель і ін.);
4) Організувати поставку з заводів і приймання технологічного обладнання (в основному для виробничих підприємств);
5) Організувати виконання основних робіт по зведення об’єкта, до яких відносяться:
а) будівельні роботи (загальнобудівельні, спеціальні будівельні роботи і монтаж інженерних систем);
б) монтажні роботи (монтаж технологічного обладнання);
в) пусконалагоджувальні роботи;
г) ремонтно-будівельні та ремонтно-реставраційні роботи;
6) Забезпечити безпеку ведення робіт;
7) Проводить будівельний контроль якості робіт, матеріалів і конструкцій, авторський нагляд, вести виконавчу документацію;
8) Провести приймання виконаних робіт і об’єкта в цілому.
5. Експлуатації будівель і споруд 1. Перед початком експлуатації виробничого об’єкта необхідно провести:
1) пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання «під навантаженням»;
2) у разі необхідності – гарантійні випробування встановленого обладнання;
3) отримати дозвіл на введення об’єкту в експлуатацію;
4) отримати потрібні ліцензії та дозволи (для небезпечних видів виробництв);
5) для житлових і громадських будівель також необхідно отримати дозвіл на введення в експлуатацію;
протягом гарантійного терміну необхідно виявлення будівельних дефектів і їх усунення.
2. Постійна експлуатація будівельних об’єктів не однорідна і поділяється на фази:
1) технічної експлуатації (змісту) будівель і споруд;
2) капітальних і поточних ремонтів;
3) модернізації або технічного переозброєння (для виробничих об’єктів);
4) реконструкції та реставрації.
3. Управління експлуатацією будівель Основними напрямками такого інжинірингу є:
1) технічна експлуатація будівель (ремонт, обслуговування інженерних систем, прибирання, видалення відходів і ін.);
2) управління розміщенням персоналу, підрозділів, орендарів (для житлових будинків – організація побутових послуг) і ін.;
3) організація обслуговування (благоустрій ділянки, охорона навколишнього середовища, організація дозвілля);
4) охорона об’єкта, управління доступом в приміщення.
6. Ліквідація об’єкта Для ліквідації (знесення) необхідно виконати наступні заходи:
1) упевнитися, що будівля не є пам’яткою культури чи архітектури;
2) зупинка виробництва, юридична ліквідація підприємства (для виробничих об’єктів);
3) розселення мешканців з надання компенсації або другого житла (для житлових будинків);
4) відключення технологічних комунікацій, систем інженерно-технічного забезпечення;
5) обстеження об’єкта, отримання висновку щодо можливості знесення;
6) складання проекту організації робіт по знесенню або демонтажу об’єктів капітального будівництва;
7) організація робіт по демонтажу і знесення конструкцій об’єкта;
8) організація вивезенні сміття, утилізації або захоронення відходів;
9) виконання проекту і організація робіт по рекультивації майданчика (якщо нове будівництво не передбачається).

Comments are closed.