Внески

Замовника

Назва внеску Ціль члена Біржі  – забезпечення Суму визначає Сума примірна  Фонд для внеску
1.Пайовий відповідальності
за виконання
правил Біржі
Правління Біржі 0,5 мін з.п Пайовий
2.Додатковий відповідальності
за виконання
угод на Біржі
Маклеріат
% суми угоди
5 % суми угоди Додатковий пайовий
3.Вступний верифікацію та просування е-профілів та е-портфоліо члена Біржі Правління
за кожну    фізичну особу
0,2 мін з.п. з фіз особи Неподільний
4.Членський діяльності апарату Біржі Правління
з кожної фізичної особи дійсного члена Біржі
0,1 мін з.п. з фіз особи Неподільний 
відповідальності Біржі   Резервний
5.Цільовий загальних спеціальних програм Біржі Керівництво програми Біржі від 2 % бюджету програми Спеціальний 
командних цільових проєктів на Біржі Керівництво проєкту на Біржі від 5 % бюджету проєкту  Цільовий

Таким чином,
1) пайові внески надають Замовнику можливість:
– приймати участь у торгах на Біржі:
– своєчасно сплачувати штрафи за порушення правил Біржі;
– неустойки за порушення угод, укладених на Біржі;
– мати відповідну кількість паїв (голосів) на загальних зборах Біржі при умові своєчасної оплати вступних та членських внесків;
– їх вносити майном та активами, вартість яких визначається експертами Біржі.

2) вступні внески надають можливість їх потенційним контрагентам мати:
– зручний та релевантний пошук необхідних контрагентів;
– їх верифіковані (достовірні) е-профіль та е-портфоліо для зручного відбору;

3) членські внески надають Замовнику можливість:
– стати дійсним членом Біржі з кількістю паїв (голосів) відповідно пайовому внеску;
обирати та бути обраним до керівних органів Біржі згідно її структура управління;

4) цільові внески надають Замовнику можливість в управлінні бюджетами відповідних:
– загальних програмах Біржі;
– інвестиційних проектів на Біржі.

Comments are closed.