Замовник

1. Замовник в будівництві є особою, яка має намір здійснити будівельні або відновлювальні роботи певного архітектурного об’єкта.

2. Замовник в будівництві:

– юридична особа, яка має право власності або є орендарем земельної ділянки для відповідного будівництва та має повноваження приймати рішення по реалізації програми будівництва;

 – це суб’єкт, керуючий дорученою йому будівництвом.

організує діяльність підрядників і відносини між усіма зацікавленими сторонами відповідного будівництва;

організовує виконання всіх пунктів проектної документації, регулювання ходу будівництва, а також інженерних стягнень;

– особа, якій інвестори дали повноваження на реалізацію проекту та яка несе відповідальність перед інвесторами за дотримання всієї документації та за своєчасну здачу споруди в експлуатацію.

3. Інвестори будівництва – це особи, які залучають в проект власні або чужі кошти для отримання вигоди від створення та/або експлуатації нерухомості. Інвестори для фінансування будівництва та управління ним залучають відповідного замовника.

4. Замовник має право на:

1) відстоювання інтересів інвестора в державних органах і приватних, а також інших наглядових службах;

2) виступ в суді позивачем або відповідачем від імені інвестора;

3) отримання висновку про відповідність нормам споруди;

4) взяття замовлення на будівництво для державних і комерційних потреб;

5) відбір підрядників і субпідрядників, укладання з ними договору;

6) розпорядження фінансами і ресурсами, виділеними інвесторами;

7) схвалення робочої документації;

8) затвердження кошторису з урахуванням калькуляції витрат;

9) стеження за контролем якості використовуваного обладнання, матеріалів, конструкцій;

10) прийняття рішення про відповідність готового споруди всім нормам і вимогам;

11) прийом об’єкта і введення його в експлуатацію;

12) передачу завершеного об’єкта інвестору;

13) прийняття рішення з питання консервації будівництва;

14) контроль будівельного процесу, діяльності підрядників і постачальників.

5. Замовники будівництва які діють на Біржі – особи акредитовані Біржою за відповідною категорією замовників, профілі та портфоліо яких знаходиться у реєстрі замовників на Біржі. Для забезпечення якості роботи замовників на Біржі здійснюється постійний моніторинг їх діяльності та рівня професійної компетентності.

Comments are closed.