Пропозиції

Пропонуємо стати членом Біржі для мінімальних витрат та ризиків  будівництва.

Витрати мінімальні, тому що:
 якісні роботи забезпечать мінімальні витрати на всьому життєвому циклі нерухомості і її ефективну експлуатацію без проблем і ризиків;
 роботи виконуються за стандартами, затвердженими професіоналами на Біржі;
– використовується якісні матеріали та інструмент, оцінені усіма підрядниками;
 підрядників для участі в тендері вибирає замовник по їх кваліфікації, портфоліо та оцінками від всіх попередніх замовників верифікованими Біржею;
 проекти і кошториси підряду складають професійні проектанти-кошторисники;
 вартість робіт і матеріалів визначається на онлайн аукціоні знижок на ці кошториси;
 конкуренція за правилами, прийнятим всіма членами Біржі, забезпечує максимальну якість і мінімально можливі ціни.

Ризики мінімальні, так як:
 підрядники отримують оплату за фактом прийому кожного етапу робіт замовником і / або інженером консультантом чи фахівцем технагляду;
 замовник оцінює якість, дотримання строків і відносин при виконанні робіт і ці оцінки обов’язково публікуються на сторінці підрядника на сайті Біржі, що істотно впливає на репутацію підрядників і на можливість отримання замовлень;
страхується професійна відповідальність кожного підрядника по кожному об’єкту будівництва, а скани страхових полісов публікуються на його сторінці та сторінці об’єкта на сайті Біржі;
 фонд гарантування якості Біржі оплачує всі штрафні санкції та франшизи за всіх своїх підрядників на підставі рішення лад-експертів (незалежних технічних експертів) або третейських суддів, яких обирає замовник з реєстру на сайті Біржі;
брокер Біржі, як інженер консультант, супроводжує замовника на всіх етапах життєвого циклу забудови для оптимальних цін та якості підрядів.

Статус (організаційно-правовий) Біржі:
– обслуговуючий кооператив будівельних підрядників та замовників, в якому всі члени мають рівні права у кількість голосів згідно їх пайового внеску, який є гарантією виконання ними своїх зобов’язань на Біржі ;
– саморегулівана організація, яка сама регулює свій ринок, встановлюючи свої стандарти робіт,  правила проведення торгів замовленнями, моніторингу робіт, відгуків замовників і оцінок експертів, акредитації підрядників і сертифікації їх послуг.

Конкурентні переваги систем Біржі

Для замовників:
– мінімально можливі витрати та ризики виконання замовлень;
– максимально можлива конкуренція підрядників що забезпечує оптимальну ціну та якість їхніх робіт (послуг);

Для підрядників:
– максимально можливий поток вигідних замовлень з їх проектом та кошторисом;
– мінімальні ризики не оплати замовлення та безпідставних претензій замовників.

Умови користування системами Біржі

1. Стати Біржі» можливо шляхом:
1) Реєстрації на сайті Біржі з зазначенням телефона відповідного нашого агента, який Вас направив до нас;
2) Акредитації рекрутером Біржі – перевірки (верифікації) документів зі стаусу, досвіду і репутації особи замовника.
3) Надання згоди Біржі на використання Ваших персональних професійних даних задля їх просування на будівельному ринку.
4) Сплати вступних внесків для акредитації та створення контенту замовника на сайті Біржі
300 грн.

5) Оплати членських внесків за моніторинг виконання правил Біржі, оцінок  їхніх підрядників та інвесторів для їх розміщення на стайті Біржі у сумі
150 грн. на місяць за кожний об’єкт будівництва.

6) Оплати паїв для участі у торгах і гарантій виконання правил Біржі та
додаткових пайових внесків для гарантій виконання договорів, укладених на Біржі, суми яких визначає маклеріат Біржі у відсотках від сум біржових угод.

2. Оплачувати послуги Біржі в розмірі 1- 3 % від суми отриманого контракту.

3. Оплачувати, при потребі, послуги різних видів брокерів Біржі
з супроводження та/або консультації:
а) з підготовки необхідних документів;
б) з проведення торгів на Біржі;
в) з виконання договорів, укладених на Біржі;
г) з організації медіації та/або третейського розгляду суперечок.

Довідки можна отримати у колл-центрі, а роз’яснення у агентів Біржі.

Comments are closed.