Пропозиції

Пропонуємо Вам, як трейдеру, стати членом Біржі щоб отримати вигідні умови постійної купівлі-продажі форвардних контрактів та їх деривативів (ф’ючерсів та опціонів).

Підрядники на біржі мають можливість наповнювати свої портфелі форвардними стандартизованими контрактами та перепродавати їх підрядникам з їх реєстру на Біржі, готових якісно їх виконати. Тому можлива їх гарантована перепродаж  та торгівля їх ф’ючерсами та опціонами.

Біржа забезпечує підрядників постійним потоком замовлень тому, що пропонує унікальний комплекс організаційних, фінансових та інформаційних умов, які забезпечать:

1) Мінімальні витрати та ризики всіх стйкхолдерів будівництва, на всіх етапах життєвого циклу будівель;

2) Мінімальні транзакційні витрати (на пошук контрагентів, організацію перемовин та укладання угод, контроль їх виконання та врегулювання суперечок);

3) Мінімальні втрати від ринкових коливань та провалів ринку;

4) Максимально-можливу ефективність дій та збалансованість інтересів всіх стейкхолдерів будівництва.

Все це забезпечується всіма атрибутами біржі:

а) лістингом підрядників, який здійснюється їх сертифікацією та моніторингом їх робіт;
б) стандартами якості робіт та матеріалів, процедур та угод (контрактів);
в) котируванням – прогнозним визначенням ціни замовлення шляхом опитування експертів або потенційних підрядників, або порівняння аналогічних кошторисів проектів, складених згідно нормативів, регіональних та сезонних цін та розцінок;
г) онлайн аукціонами на знижки від кошторисів форвардних контрактів;
д) клірингом, як фінансової гарантії виконання угод сторонами;
е) арбітражем – третейським судом, акредитованим біржею, з вибором замовниками суддів та судових експертів з їх реєстру, затвердженому членами біржі;
є) саморегуліністю – самостійним регулюванням (прийняттям) правил, процедур, реєстрів та створення органів біржі всіма її членами, як членами обслуговуючого кооперативу.

Створення такої біржі є принципово новим підходом застосування всіх атрибутів біржі в будівельній галузі, які дозволять організувати ідеальну конкуренцію та «гру з ненульовою сумою» для всіх учасників будівництва.

Ефективна робота членів Біржі забезпечується:

1) Потоком замовлень та підрядів тому, що замовники отримують на Біржі:
а) мінімально можливі витрати на виконання їхніх замовлень (підрядів), що забезпечується шляхом аукціону знижок на суму кошторису підряду серед обраних ним та перевіреним Біржею підрядників;
б) гарантії термінів та якості робіт,  які забезпечуються акредитивною оплатою, фондом гарантування якості та страхуванням робіт будівельників;
в) мінімальні ризики, які забезпечуються шляхом відео моніторингу процесу виконання робіт,  оплати робіт після їх прийняття з залученням з Біржі інженера-консультанта або фахівця технагляду .

2)  Роботою нашого колл-центру з моніторингу та веб публікації відгуків та оцінок замовників, менеджерів і колег щодо роботи будівельника;

3) Веб-просуванням сайту з унікальним реєстром будівельників всіх спеціалізацій зі зручним їх пошуком за верифікованими Біржею їхніми профілями та портфоліо;

4) Мережею агентів Біржі задля залучення до неї замовників, роботодавців та будівельників.

Статус (організаційно-правовий) Біржі:
– обслуговуючий кооператив будівельних підрядників та замовників, в якому всі члени мають рівні права у кількість голосів згідно їх пайового внеску, який є гарантією виконання ними своїх зобов’язань на Біржі ;
– саморегулівана організація, яка сама регулює свій ринок, встановлюючи свої стандарти робіт,  правила проведення торгів замовленнями, моніторингу робіт, відгуків замовників і оцінок експертів, акредитації підрядників і сертифікації їх послуг.

 Стати трейдером на Біржі можливо шляхом:
1) Реєстраціїна сайті Біржі з зазначенням телефона відповідного нашого агента, який Вас направив до нас;
2) Акредитації рекрутером Біржі – перевірки (верифікації) документів зі стаусу, досвіду і репутації особи потенційного трейдера;

3) Надання згоди на використання Біржі персональних професійних даних задля їх публікації на сайті Біржі у реєстрі її трейдерів;
4) Сплати вступних внесків для акредитаціі та створення контенту трейдера на сайті Біржі
– 300 грн.
5) Оплати членських внесківпісля отримання першого контракту на Біржі, за моніторинг Ваших професійних досягнень на стайті Біржі у сумі 150 грн. на місяць.
6) Оплати паїв для участі у торгах і гарантій виконання правил Біржі та
додаткових пайових внесків для гарантій виконання договорів укладених на Біржі, суми яких визначає маклеріат Біржі у відсотках від сум біржових угод.

2. Оплачувати послугиБіржі в розмірі 2-10 %від суми отриманого доходу за місяць від перепродажу контрактів на біржі;

3. Оплачувати, при потребі,послуги агенцій Біржі, за погодженими нею тарифами:
а) з сертифікації досвіду та кваліфікації трейдера;
б) з підвищення кваліфікації трейдера відповідної спеціалізації;
в) з організації медіації та/або третейського розгляду суперечок.

Довідки можна отримати у колл-центрі, а роз’яснення у агентів Біржі.

 

Comments are closed.