Навчання

1. Навчання на Біржі  – організована, двостороння діяльність тих, хто навчає та навчається, спрямована на максимальне засвоєння правил умов та можливостей роботи на Біржі.
Мета навчання на Біржі – здатність ефективно діяти на Біржі
Завдання навчання на Біржі – засвоєння правил, умов та можливостей роботи на Біржі та подальшого застосування отриманих знань, умінь і навичок на практиці.

2. Спеціальності навчання на Біржі:
1) біржовий агент;
2) біржовий брокер;
3) біржовий трейдер.

3. Форми навчання на Біржі:
1) за кількістю тих, хто разом навчається: індивідуальна, парна, групова та колективна.
2) за часом взаємодії: синхронна, асинхронна;
3) за режимом: онлайн, офлайн.

4. Види підсумкового контролю навчання на Біржі:
1) Тестовий – за тестовими завданнями, зміст та оцінка яких валідизовані Біржою.
2) Захисний – онлайн захист свого портфоліо з виконаних відповідних завдань.

5. Навчання здійснюється:
– акредитованими Біржою особами з відповідних його форм та спеціальності;
– в онлайн режимі (переважно);
– за оприлюдненими розцінками та угодами на їх сайтах;
– з моніторингом відгуків з його якості від Біржі.

6. Знайти осіб, що  навчають можливо на сайті https://ubib.in.ua/shop/ або можливо:
– натиснув на поле Роль на біржі та обрав поле Інформування;
– натиснув на вид спеціальності у реєстрі осіб, що навчають на Біржі.

Comments are closed.