Пропозиції

Пропонуємо Вам, як страховику, стати членом Біржі щоб отримати
мінімальні ризики та витрати роботи з членнами Біржі – підрядниками та замовниками будівництва

З метою отримання зростаючого потоку доходів Вашої страхової компанії (СК) на організованому ринку будівництва і вигод зниження транзакційних витрат і ризиків,

враховуючи:

1) Унікальність будівельної  біржі, основними активами якої є стандартизовані форвардні контракти на будівництво та ремонт;

2) Конкурентні переваги Біржі – мінімальні комерційні та цінові ризики, які забезпечується всіма атрибутами біржі:

а) лістингом підрядників, який забезпечується їх сертифікацією і моніторингом їх робіт, а так само страхуванням їх професійної відповідальності;
б) стандартами якості робіт і матеріалів, процедур і контрактів;
в) котируваннями – складанням стандартизованих ТЗ проектів і кошторисів проектів , онлайн-котируваннями замовлень шляхом  онлайн опитуваннями потенційних виконавців;
г) онлайн аукціонами на знижки від кошторисів форвардних контрактів;
д) онлайн моніторингом виконання договорів і виконання робіт будівельниками;
е) системою контролю і страхування якості матеріалів і робіт на їх гарантійний термін;
ж) клірингом, як фінансової гарантії виконання угод сторонами;
з) арбітражем – третейським судом від Біржі з вибором замовниками суддів і судових експертів біржі з їх реєстру, який затверджений членами Біржі;

3) Ваші досвід страхування в будівництві, високий рейтинг серед страховиків України, потенційні можливості перестрахування і впровадження новацій;

4) Можливість отримання синергетичного ефекту від нашого з Вами співпраці, в якому :

– Ви отримуєте потік клієнтів  – членів Біржі з обов’язками оформляти страхові поліси при укладанні на Біржі договорів підряду,

– Біржа отримує потік замовників підрядів, так як знижуються всі їхні витрати і ризики,

пропонуємо

стати членом Біржі та можливість надання послуг страхування  всім членам Біржі – учасникам створення об’єкта будівництва на всіх етапах його життєвого циклу, згідно з полісами:

1) CAR (Contractors All Risks);
2) EAR (Erection Al Rick);
3) CPM (Contractor’s Plant and Machinery Insurance);
4) TPL (Third Party Liability), DS (Delay in Start-up);
5) PRCP (professional responsibility for the construction project).

Біржа дозволить мінімізувати ризики страховиків шляхом комплексного використання наступних чинників:

1. Обов’язкового комплексного страхування для всіх учасників будівництва об’єкта на всіх етапах його життєвого циклу (передінвестиційний, предпроектном, проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації);

2. Участі страховиків в прокторінге процесу сертифікації та вирифікації кваліфікації та досвіду всіх осіб, що входять в лист підрядників Біржі, проф. відповідальність яких страхується.;

3. Відкриття гарантійних рахунків на Біржі для кожного її члена на кожен об’єкт його участі в сумі, необхідній для оплати франшизи за всіма договорами його страхування та можливих штрафних санкцій Біржі;

4. Системою обов’язкового моніторингу та сама моніторингу діяльності всіх учасників будівництва з обов’язковим відеозаписом процесу і результату їх робіт. Ці відеозаписи і документи створення будівлі обов’язково публікуються в акаунті кожного об’єкта будівництва і кожного його учасника;

5. Регламентом Арбітражу (третейського суду) Біржі, який передбачає:
– презумпцію винності всіх активних учасників створення об’єкта будівництва;
– обов’язкової участі СК, третьою стороною, в розгляді суперечок;
– виборність суддів і судових експертів інвестором з їх реєстру, який затверджується щорічно Радою Біржі.

Ці фактори дозволять Вам знизити ризики страховика, а отже і тарифи, що дозволить мати конкурентні переваги на страховому ринку, а Біржі дозволить виконати її основні завдання по мінімізації витрат і ризиків її учасників.

Статус (організаційно-правовий) Біржі:
– обслуговуючий кооператив будівельних підрядників та замовників, в якому всі члени мають рівні права у кількість голосів згідно їх пайового внеску, який є гарантією виконання ними своїх зобов’язань на Біржі ;
– саморегулівана організація, яка сама регулює свій ринок, встановлюючи свої стандарти робіт,  правила проведення торгів замовленнями, моніторингу робіт, відгуків замовників і оцінок експертів, акредитації підрядників і сертифікації їх послуг.

Умови користування можливостями Біржі:

1. Стати членом Біржі» шляхом:
1) Реєстраціїна сайті Біржі з зазначенням телефона відповідного нашого агента, який Вас направив до нас;
2) Акредитації рекрутером Біржі – перевірки (верифікації) документів зі стаусу, досвіду і репутації підприємства, кваліфікації та даних портфоліо його основних працівників.

3) Надання згоди Біржі на використання Ваших персональних професійних даних задля їх просування на будівельному ринку.
4) Сплати вступних внесків для акредитаціх та створення контенту страховика на сайті Біржі – 300 грн. та по 150 грн. за кожний вид страхування. 
5) Оплати членських внесків за моніторинг професійних досягнень, оцінок їх клієнтів для розміщення на стайті Біржі у сумі 150 грн. на місяць за кожну застраховану ним забудову.
6) Оплати паїв для участі у торгах і гарантій виконання правил Біржі та
додаткових пайових внесків для гарантій виконання договорів, укладених на Біржі. суми яких визначає маклеріат Біржі у відсотках від сум біржових угод.

2. Оплачувати послуги Біржі в розмірі 1- 3 % від премії від страхування на Біржі.

3. Оплачувати, при потребі, послуги агенцій Біржі, за погодженими нею тарифами:
а) з верифікації досвіду, репутації та кваліфікації працівників страховика;
б) верифікації професійної та ділової репутації підприємства страховика;
в) з організації медіації та/або третейського розгляду суперечок.

Довідки можна отримати у колл-центрі, а роз’яснення у агентів Біржі.

Comments are closed.