Пропозиції

Пропонуємо Вам, як страховику, стати членом Біржі щоб отримати
потік замовлень й мінімальні ризики та витрати роботи з членнами Біржі –
підрядниками та замовниками будівництва

З метою отримання зростаючого потоку доходів Вашої страхової компанії (СК) на організованому ринку будівництва і вигод зниження транзакційних витрат і ризиків,

враховуючи:

1) Унікальність будівельної  біржі, основними активами якої є стандартизовані форвардні контракти на капітальне будівництво;

2) Конкурентні переваги Біржі – мінімальні витрати та ризики, що забезпечується всіма атрибутами Біржі, а саме:
а) лістингом підрядників, який забезпечується їх сертифікацією і моніторингом їхніх робіт та страхуванням їх професійної відповідальності;
б) стандартами якості робіт і матеріалів, процедур і контрактів;
в) котируваннями – складанням стандартизованих ТЗ проектів і кошторисів проектів, онлайн-котируваннями замовлень шляхом  онлайн опитуваннями потенційних виконавців та аналітикою торгів;
г) онлайн аукціонами на знижки від кошторисів форвардних контрактів;
д) онлайн моніторингом виконання договорів з робіт, послуг та постачання;
ж) клірингом, як фінансової гарантії виконання угод сторонами;
з) арбітражем – третейським судом Біржі з вибором замовниками суддів і судових експертів Біржі з їх реєстру, який затверджений її членами;
е) системою комплексного страхування, що включає страхування будівельно-монтажних ризиків при виконанні підряду, якості матеріалів, обладнання та робіт на їх гарантійний термін, професійної відповідальності усіх учасників створення об’єкту будівництва та його управителя на термін більший 10-ти років його експлуатації.

3) Ваші: досвід страхування в будівництві, високий рейтинг як страховиків в Україні, потенційні можливості перестрахування і впровадження новацій;

4) Можливість отримання синергетичного ефекту від нашої співпраці, в якій:
– Ви отримуєте потік клієнтів  – членів Біржі з обов’язками оформляти страхові поліси при укладанні на Біржі договорів підряду,
– Біржа отримує потік замовників підрядів, тому що знижуються всі їхні витрати і ризики,

пропонуємо

стати членом Біржі, що уможливить надання послуг страхування  всім членам Біржі – учасникам створення об’єкта будівництва на всіх етапах його життєвого циклу, згідно з полісами:

1) CAR (Contractors All Risks);
2) EAR (Erection Al Rick);
3) CPM (Contractor’s Plant and Machinery Insurance);
4) TPL (Third Party Liability),
5) DS (Delay in Start-up), ALoP (Advance Loss of Profit);
6) PRCP (professional responsibility for the construction project).

Біржа дозволить мінімізувати ризики страховиків шляхом комплексного використання наступних чинників:

1. Обов’язкового комплексного страхування для всіх учасників будівництва об’єкта на всіх етапах його життєвого циклу (передінвестиційний, предпроектном, проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації);

2. Участі страховиків у прокторінгу процесу сертифікаціїта вирифікації кваліфікації та досвіду всіх осіб, що входять в лист підрядників Біржі, професійна відповідальність яких страхується;

3. Відкриття гарантійних рахунківна Біржі або надання їй банківських гарантій для кожного її члена на кожен об’єкт його участі в сумі, необхідній для оплати франшизи за всіма договорами його страхування та можливих штрафних санкцій Біржі;

4. Системою обов’язкового моніторингу діяльності всіх учасників будівництва з обов’язковим відеозаписом процесу і результату їх робіт. Ці відеозаписи і документи створення будівлі обов’язково публікуються в акаунті кожного об’єкта будівництва і кожного його учасника;

5. Регламентом Арбітражу (третейської комісії чи суду) Біржі, який передбачає:
– презумпцію винності всіх активних учасників створення об’єкта будівництва;
– обов’язкової участі СК, третьою стороною, в розгляді суперечок;
– виборність суддів і судових експертів інвестором (замовником) з їх реєстру, який затверджується щорічно Радою Біржі.

Ці фактори дозволять страховикам знизити їх ризики, а отже і тарифи, що дозволить мати конкурентні переваги на страховому ринку, а Біржі дозволить виконати її основні завдання по мінімізації витрат і ризиків її учасників.

Статус (організаційно-правовий) Біржі:
– обслуговуючий кооператив будівельних підрядників та замовників, в якому всі члени мають рівні права у кількісті голосів згідно їх пайового внеску, який є гарантією виконання ними своїх зобов’язань на Біржі ;
– саморегулівна організація, яка сама регулює свій ринок, встановлюючи свої стандарти робіт,  правила проведення торгів замовленнями, моніторингу робіт, відгуків замовників і оцінок експертів, акредитації підрядників і сертифікації їхніх послуг.

Умови користування можливостями Біржі:

1. Членство в Біржі, що набувається шляхом:
1) Реєстрації на сайті Біржі з зазначенням телефона відповідного нашого агента, який Вас направив до нас;
2) Акредитації Вас рекрутером Біржі – перевірки (верифікації) документів зі стаусу, досвіду і репутації страховика, кваліфікації та даних портфоліо його основних працівників.

3) Надання згоди Біржі на використання їхніх персональних професійних даних задля їх просування на будівельному ринку.
4) Сплати вступних внесків для акредитаціх та створення контенту страховика на сайті Біржі – 500 грн. та по 100 грн. за кожний вид страхування. 
5) Оплати членських внесків за моніторинг професійних досягнень, оцінок їх клієнтів для розміщення на стайті Біржі у сумі 200 грн. на місяць за кожну застраховану ним забудову.
6) Оплати паїв для участі у торгах і гарантій виконання правил Біржі та
додаткових пайових внесків для гарантій виконання договорів, укладених на Біржі
, суми яких визначає маклеріат Біржі у відповідних відсотках.

2. Оплати послуг Біржі з організації торгів в розмірі 1- 3 % від премії з страхування членів Біржі.

3. Оплати, при потребі, послуги агенцій Біржі за її тарифами.

Довідки можна отримати у колл-центрі, а роз’яснення у агентів Біржі.

Comments are closed.