Страховик

1. Страховик (страхівник, страхова компанія) – юридична особи, що діє згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

2. Страхування – вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб уразі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

3. Важливою умовою при цьому є дотримання правил страхування, які визначаються у страховому договорі чи полісі.

4. Види страхування (полісів), які діють на Біржі:

1) PRCP (professional responsibility for the construction project) страхування професійної відповідальності відповідних осіб за об’єкт будівництва.

2) CAR (Contractors All Risks), який забезпечує захист всіх матеріалів, підсобних приміщень на будівельному майданчику, обладнання підрядника, інструментів працівників, будівель і зовнішніх складів, витрат на ліквідацію аварій;

3) EAR (Erection Al Rick) покриває всі ризики монтажу;

4) CPM (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) страхування будівельних механізмів і машин;

5) TPL (Third Party Liability) відшкодування відповідальності перед третіми особами;

6) DS (Delay in Start-up) відшкодування збитків, пов’язаних із затримкою запуску об’єкта будівництва.

5. Страхування за цими полісами на Біржі здійснюють страховики, які:

– мають облігаторне перестрахування за ними у перестраховиків ЕС;

– акредитовані Біржою за відповідними видами страхування у будівництві;

– мають верифіковані профілі та портфоліо у реєстрі страховиків на Біржі.

 

Comments are closed.