Експертиза та моніторинг виконання договорів

1. Експертиза та моніторинг виконання договорів на Біржі:

1) унікальна послуга третьої сторони усіх біржових угод для:
запобігання та/або врегулювання суперечок з підрядів;
зниження ризиків їх виконання;
підвищення якості виконання робіт (послуг).

2) здійснюється на Біржі будівельними експертами, які:
пройшли процедуру лістингу на Біржі (сертифікацію та/або верифікацію професійної компетентності) за відповідним фахом, статусом та рівнем;– обираються замовником будівництва з реєстру експертів Біржі, затвердженого її загальними зборами;
діють згідно угод та стандартів (технологічних та етичних) проведення експертизи, затверджених Біржею.

3) забезпечується шляхом використання:
послуг колл-центру Біржі для фіксування та зберігання даних з виконання угод;
системи обов’язкового відео запису процесу виконання відповідних робіт (послуг);
– технологічних, ділових та етичних стандартів експертиз, затверджених Біржею.

2. На Біржі організовуються наступні види будівельних експертиз:

1) будівельно-технічна – для встановлення ступеня відповідності технічним стандартам держави та/або Біржі: робіт (послуг), проектної та/або виконавчої документації будівництва, технічного стану будівель, пожарної безпеки, енергозбереження.

2) будівельно-оціночна – для оцінки вартості: збитків, нерухомості та замовлень;

3) будівельно-товарознавча – для вимірювання відповідності будівельних матеріалів, обладнання, техніки, машин та механізмів;

4) будівельно-страхова – для оцінки: ризиків (андерайтинг) та сум виплат при настанні страхових випадків (аджастинг);

5) будівельно-кадрова – для встановлення ступеня відповідності стандартам Біржі професійної компетентності осіб.

3. Основні види будівельних експертиз, які діють на Біржі, наведено у таблиці.

4. Таким чином, будівельна експертиза та моніторинг виконання договорів:

забезпечують контроль якості робіт (послуг);

знижують ризики та витрати для всіх учасників та сторін підряду .

Comments are closed.