Схема забезпечення гарантій оплати учасників Біржі

Принципова схема

1. Учасники торгів на Біржі – Замовник підряду та Підрядники, для участі у тендері (торгах) на Біржі, надають банківські гарантії Біржі щодо оплати:
а) штрафних санкцій за порушення Правил Біржі (не підписання угод з переможцем, порушення правил інформування Біржі та інші);
б) послуг будівельних експертів у разі їх залучення;
в) послуг та витрат Біржі щодо організації відповідного тендеру (аукціону знижок) та моніторингу виконання відповідних угод;

2. Замовник підряду, після укладання договору з переможцем тендеру, надає йому банківську гарантію своєчасної оплати кожного етапу робіт, згідно графіку їх виконання.

Операційна схема                     

1. Замовник підряду, для організації тендеру підрядників, акредитованих Біржею, надає банківську гарантію оплати послуг Біржі, послуг залучених будівельних експертів та можливих штрафних санкцій за порушення Правил Біржі згідно їх тарифів за наступними умовами банківської гарантії:

1) Базовим договором, для банківської гарантії оплати Біржі, є публічний договір з організації тендеру за Правилами Біржі з Замовником тендеру та з його учасниками – Підрядниками, акредитованими на Біржі

2) Сума банківської гарантії, залежить від котирування суми майбутнього договору підряду, яка визначається маклеріатом Біржі, згідно її Правил, про що сповіщається е-листами замовника та майбутніх учасників торгів;

3) Термін банківської гарантії дорівнює терміну виконання майбутнього договору підряду з переможцем тендеру;

4) Належним представленням є вимога Біржі до Замовника та представлення банку гаранту відповідних документів, а саме:
а) підтвердження підписання Замовником з Біржею публічного договору про надання послуг Біржі;
б) виписка з поточного рахунку Біржі, що свідчить про відсутність надходжень за рахунками Біржі до Замовника щодо оплати штрафних санкцій, послуг будівельного експерта та послуг Біржі згідно її тарифів;
в) скан-копії документів що є підставами для відповідних рахунків, а саме:
– для оплати штрафних санкцій – рішення арбітражної комісії Біржі;
– для оплати послуг експерта – угода Підрядника з будівельним експертом, акредитованим Біржею, та його розрахунок суми вимоги згідно договором;
– для оплати послуг Біржі – розрахунок суми її послуг, згідно публічних їх тарифів та документів, що підтверджують її витрати щодо договору організації тендеру.

2. Підрядники, акредитовані Біржею, для участі у тендері (торгах) на Біржі, надають їх банківські гарантії оплати послуг Біржі, залучення будівельних експертів та можливих штрафних санкцій, визначених згідно Правил Біржі за наступними умовами банківської гарантії:

1) Базовим договором, для банківської гарантії, є публічний договір послуг Біржі з організації тендеру за Правилами Біржі;

2) Сума гарантій, залежить від котирування суми майбутнього договору підряду, яка визначається маклеріатом Біржі, згідно Правил Біржі;

3) Термін банківської гарантії дорівнює терміну виконання майбутнього договору підряду з переможцем тендеру;

4) Належним представленням є вимога Біржі до Підрядника, який став переможцем тендеру та представлення банку гаранту скан-копій відповідних документів, а саме:

1) е-підтвердження підписання Підрядником з Біржею публічного договору про послуги Біржі з проведення тендеру;

2) виписка з поточного рахунку Біржі, що свідчить про відсутність оплати за рахунками Біржі до Підрядника щодо оплати штрафних санкцій, послуг будівельного експерта, та послуг Біржі згідно її тарифів;

3) скан-копій документів що є підставами для відповідних рахунків, а саме:
а) для оплати штрафних санкцій – рішення арбітражної комісії Біржі;
б) для оплати послуг експерта – угода Підрядника з будівельним експертом, акредитованим Біржею, та його розрахунок суми вимоги згідно договором;
в) для оплати послуг Біржі – розрахунок суми її послуг, згідно публічних їх тарифів та документів, що підтверджують її витрати щодо договору організації тендеру.

3. Замовник підряду, після укладання договору з переможцем тендеру, надає йому банківську гарантію своєчасної оплати кожного етапу робіт, згідно графіку їх виконання

1) Базовим договором, для банківської гарантії, є базові публічні умови договору підряду та е-паспорт підряду, що відображає суттєві умови окремого відповідного договору підряду;

2) Сума гарантій, залежить від котирування суми майбутнього договору підряду, яка визначається маклеріатом Біржі, згідно її Правил;

3) Термін банківської гарантії дорівнює терміну виконання відповідного договору підряду між Замовником та Підрядником – переможцем тендеру;

4) Належним представленням є вимога Підрядника до Замовника та представлення банку гаранту скан-копій відповідних документів, а саме:

а) е-підтвердження підписання Підрядником з Замовником відповідного договору підряду та усіх додатків до нього;

б) виписка з поточного рахунку Підрядника, що свідчить про відсутність оплати за його рахунками до Замовника щодо оплати відповідного етапу робіт та/або поставки товарів;

в) документів, що є підставами для відповідних рахунків, а саме:

–  рахунок-фактури (інвойс) та/або за акт виконаних робіт, підписаний Підрядником та Замовником або замість нього будівельним експертом, акредитованим Біржею;

– акт прийому передачі товару (товарна накладна) підписаний Підрядником та Замовником або замість нього будівельним експертом, акредитованим Біржею;

4. Усі документи можуть створюватися та подаватись до банку-гаранту у електронному вигляді та підписуватись електронним підписом.

Comments are closed.