Визначення початкового кошторису фахівцями

1. Котирування відповідності форми замовлення підряду (на проектно-вишукувальні або будівельні роботи) стандартам Біржі здійснюється для:
– однакового розуміння умов договору підряду його майбутніми сторонами;
– експертного обґрунтування суми кошторису реалізації замовлення (ТЗ або проекту).

2. Котирування прогнозної ціни підряду, яка може визначатися методами:
а) за аналогією (порівняння з цінами аналогічних угод в схожих регіонах та сезонах;
б) експертного оцінювання, сліпим методом, незалежними інженерами-консультантами та/або брокерами Біржі;
в) онлайн опитування, сліпим методом, потенційних відповідних підрядників (виконавців) на Біржі;
г) онлайн калькулятора, послуги якого надають особи, сертифіковані Біржею.

3. Технічне завдання (ТЗ) на проектно-вишукувальні роботи складають брокери та/або інженери-консультанти, обрані замовником з їх реєстру на сайті Біржі.

4. Проект і кошторис складає, за допомогою відповідного програмного забезпечення професійний проектант-кошторисник відповідної проектної організації або інженер-кошторисник Біржі, обраний замовником.

5. Інженери, що складають проект та кошторис, маютьвеликий досвід і несуть професійну відповідальність за склад необхідних робіт, послуг та матеріалів, їх актуальні ціни та розцінки для відповідного регіону та часу.

6. Таким чином, замовник отримує об’єктивні дані  вартості його замовлення для прийняття раціональних рішень для мінімізації цін та ризиків.

Comments are closed.