Верифікація кваліфікації і досвіду підрядників

1. Лістинг на Біржі, як верифікація кваліфікації та досвіду підрядниікв, здійснюється для створення системи репутаційних гарантій якості виконання угод.

Репутація підрядників та членів Біржі надає або знижує можливість отримання замовлень, а тому, як безкінечність, більша за будь-яку суму.

2. Завдання лістингу – організація:

1) отримання, верифікація та просування інформації щодо професійної компетентності (кваліфікації, досвіду), діяльності та ділової репутації членів Біржі за їх відповідними статусами;

2) сертифікації досвіду фізичних та походження послуг юридичних осіб, згідно відповідної політики та процедур, які відповідають їх стандартам у ЕС;

3) моніторингу виконання угод та оцінок якості робіт (послуг), дотримання термінів, сумлінності та доброзичливості у відносинах;

4) делістингу – виключення з реєстру (листа) Біржі її члена за відповідним статусом, фахом, розрядом чи категорією у випадку порушень їх відповідних стандартів Біржі за рішенням її арбітражу.

3. Лістинг здійснюється згідно стандартів Біржі для забезпечення гарантій якості верифікації даних профілів (кваліфікації та портфоліо) членів Біржі та їх раціонального вибору замовником згідно їх репутації.

4. Таким чином, лістинг забезпечує замовнику:

1) раціональний вибір підрядників та мотивує їх до якісної роботи;
2) мінімальні ризики виконання підрядів.

Comments are closed.