Страхування якості робіт, послуг та будівель

1. Система організації комплексного страхування якості робіт, послуг та будівель – є
унікальною послугою Біржі та включає наступні види і умови страхування об’єкта будівництва на всіх етапах його життєвого циклу за полісами:

1) PRCP (professional responsibility for the construction project) страхування
професійної відповідальності відповідних осіб за об’єкт будівництва.

2) CAR (Contractors All Risks), який забезпечує захист всіх матеріалів, підсобних приміщень на будівельному майданчику, обладнання підрядника, інструментів працівників, будівель і зовнішніх складів, витрат на ліквідацію аварій;

3) EAR (Erection Al Rick) покриває всі ризики монтажу;

4) CPM (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) страхування будівельних
машин і механізмів;

5) TPL (Third Party Liability) відшкодування відповідальності перед третіми особами;

6) DS (Delay in Start-up) відшкодування збитків, пов’язаних із затримкою запуску об’єкта будівництва.

3. Умови цих полісів узгоджені з основними перестрахувальниками будівництва у ЕС.

4. Страхування за цими полісами здійснюють страхові компанії, які:

– мають облігаторне перестрахування за ними у перестраховиків ЕС;

– акредитовані Біржею.

5. Таким чином, комплексне страхування у будівництві:

– забезпечує розподілення ризиків усіх учасників будівництва;

– створює додаткові умови та важелі для забезпечення якості виконання робіт (послуг) та угод;

знижує ризики та витрати для всіх учасників та сторін підряду.

Comments are closed.