Штрафи за порушення у підряді

Порушення умов виконання підряду Штраф з робітника та фірми Штраф з керівника та фірми
Зміст порушення, що фіксується шляхом відео та/або фото фіксацією та складанням відповідного акту учасника будівництва від мін з/п за 1 порушення від штрафу кожного робітника
1 Порушення на об’єкті будівництва вимог
а) вимог законодавства, 25% 25%
б) будівельних норм, державних стандартів 20% 20%
в) затверджених проектних рішень 10% 20%
г) стандарті і правил Біржі 10% 20%
д) технологій виконання робіт 30% 20%
е) правил техніки безпеки 40% 20%
ж) правил екологічної безпеки 40% 20%
2 Допуску до робіт на об’єкті будівництва робітників
а) без їх акредитації на Біржі 10% 20%
б) без отримання відповідного цієї роботі сертифіката від Біржі 10% 20%
в) без відповідного спеціального одягу, засобів захисту та ідентифікації 20% 20%
3 Застосування невідповідних державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням
а) будівельних матеріалів і виробів 10% 30%
б) будівельних конструкцій 20% 30%
в) обладнання, устаткування 20% 30%
4 Застосування невідповідних державним нормам, стандартам, технічним умовам
а) будівельних інструментів 10% 10%
б) засобів вимірювання та контролю 20% 20%
в) будівельних машин та механізмів 20% 200%
5 Виконання будівельних робіт без е-повідомлення про їх початок Від мін з/п
а) Замовника 30%
б) Маклеріат Біржі 60%
в) Державний орган ДАБІ, якщо це передбачено держнормами 120%
6 Порядку та термінів е-інформування Замовника про: Від мін з/п
а) хід виконання щомісячних робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); 10%
б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; 20%
в) залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників; 30%
г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та матеріальних ресурсів; 40%
д) загрозу виконанню Договору підряду з вини Замовника 120%
е) умови та порядок експлуатації об’єкта будівництва 20%
7 Графіків (щомісячних) Від мін з/п
а) поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування 10%
б) руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва 20%
в) руху робочих кадрів на об’єкті будівництва 30%
г) виконання робіт на об’єкті будівництва 100%
8 Порядку та термінів організації виробничого контролю: Від мін з/п
а) вхідного проектної документації 20% 60%
б) вхідного конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання (в міс) 20% 60%
в) вхідного будівельних машин та механізмів 20% 60%
г) операційного суцільного відео та онлайн контроля вісіх процесів будівництва 30% 90%
д) періодичного згідно графіком прихованих робіт та конструкцій 40% 120%
е) приймального з відповідних етапів робіт 120%
9 Виконання будівельних робіт без попередньо підписаних актів Від мін з/п
а) з контролю прихованих робіт та конструкцій 20% 60%
б) з контролю особливо важливих робіт 20% 60%
в) з усунення відхилень від проектних рішень 20% 60%
г) з виправлення порушень, виявлених експером технагляду 20% 60%
10 Ведення виконавчої документації менеджерами Підрядника, яка включає Від мін з/п
а) загальний журнал робіт; 90%
б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, 90%
в) журнал авторського нагляду 90%
г) акти на закриття прихованих робіт 90%
д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій 90%
е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; 90%
ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до ДСТУ Б В.2.7-114-2002; 90%
і) паспорти, сертифікати, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; 90%
к) е-журнал персоніфікації за об’ємами робіт та їх відео 90%
л) настанови щодо експлуатації об’єкта будівництва 90%
11 Недопущення на об’єкт будівництва Від мін з/п
а) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції 50% 150%
б) експертів судових 50% 150%
в) експертів з авторського нагляду 40% 120%
г) експертів 3 технагляду 40% 120%
д) експертів з експлуатації 40% 120%
е) представників Страхувальника 40% 120%
ж) представників Замовника 40% 120%
12 Порушення термінів та умов виконання пропозицій, настанов і приписів Від мін з/п
а) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції 50% 150%
б) експертів з авторського нагляду 40% 120%
в) експертів з технагляду 40% 120%
г) експертів з експлуатації 40% 120%
13 Порушення термінів Від мін з/п
а) початку робіт 20% 60%
б) виконання робіт 20% 60%
в) усунення відхилень від проекту та недоробок 30% 90%
г) усунення недоліків (дефектів) 30% 90%
д) організації проведення лабораторних випробувань матеріалів та конструкцій 90%
е) відповіді на е-повідомлення експертів та Замовника 10%/доба 10%/доба
ж) прибуття на об’єкт 10%/год 20%/год
з) оплати штрафів 0,1% суми в день 0,1% суми в день
і) відшкодування збитків

Comments are closed.