Правила конфіденційності

Політика конфіденційності

Власник Інтернет сайту ubib.in.ua (далі – Сайту), в особі Адміністрації Сайту (далі – СТОРОНА 1, приймає на себе зобов’язання щодо захисту конфіденційної інформації і персональних даних Замовників і Виконавців (далі – сторони, яка передає).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

СТОРОНА 2 – Замовники і Виконавці, які володіють конфіденційною інформацією і персональними даними, які передаються ними Адміністрації Сайту при реєстрації і використанні Сервісу.

СТОРОНА 1– Адміністрація, яка приймає конфіденційну інформацію та персональні дані при наданні послуг Замовникам і Виконавцям.

Конфіденційна інформація – не є загальнодоступною інформацією, яка розголошується СТОРОНАОЮ 2 іншій стороні. Така інформація може позначатися міткою «конфіденційно», але може такий мітки і не мати, однак за змістом своїм повинна бути сприйнята як конфіденційна.

Конфіденційної є в тому числі, але не виключно:
– інформація про рівень технічного розвитку СТОРОНИ 1, а також успішних технічних рішеннях і перспективи вдосконалення в даній області;
– відомості про маркетингову або рекламну політику Сторини по просуванню своїх товарів, робіт і послуг;
– нформація про комерційну політику або бізнес-плани, включаючи інформацію про існуючі або перспективних проектах і контрагентів;_
– інформація, отримана від третіх осіб, щодо яких СТОРОНА 1 має зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

Не є конфіденційною інформація, не залежно від того, як вона позначена, яка:
– є загальнодоступною, володіння і розголошення якої не може привести до порушення прав і законних інтересів передає боку;
– стала відомою СТОРОНІ 1 до реєстрації облікового запису СТОРОНИ 2 на Сайті;
– представлена ​​ СТОРОНОЮ з письмовою вказівкою про те, що вона не є конфіденційною;_
– стосується відомостей про факт використання Сервісу.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про СТОРОНУ2, за допомогою яких вона може бути ідентифікована.

Категоріями Персональних даних Сторін в рамках наданого Сервісу є:
– прізвище ім’я по батькові (разом);
– адреса електронної пошти;
– дата народження;_
– місце проживання;
– номер телефону;
– а також інші дані, за допомогою яких можна ідентифікувати їх власника без його згоди.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цілями отримання і обробки конфіденційної інформації і персональних даних СТОРОНОЮ1 є:
– надання СТОРОНІ 2 доступу до можливостей Сервісу, інформації та матеріалів, розміщеним на Сайті;
– розміщення на Сайті та просування у мережі інтернет профілю СТОРОНИ 2 з даними її кваліфікації, професійної компетентності, порт фоліо без надання її контактів;
– організація комунікації між Сторонами;
– онлайн стандартизованих комунікацій між Замовниками і Виконавцями;
– забезпечення успішної реалізації предмета Договору на виконання робіт / надання послуг, що укладається Замовниками і Виконавцями з використанням Сервісу.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ

2.1 Відвідувачі Сайту, що не реєструють обліковий запис, повідомлені і згодні з тим, що СТОРОНА 1, має право збирати про таких відвідувачів певну інформацію, в т. ч. URL і IP – адреси і т. д., Які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується виключно для внутрішніх цілей і служить для поліпшення роботи Сервісу.

2.2 СТОРОНА 1 обробляє тільки ту конфіденційну інформацію та персональні дані, які необхідні для забезпечення якості послуг, що надаються і не використовує таку інформацію для інших цілей без згоди сторони, яка передає.

2.3 СТОРОНА 1 зберігає конфіденційну інформацію та персональні дані до тих пір, поки це необхідно для обумовлених цілей відповідно до чинного законодавства.

2.4 СТОРОНІ 2 надається безперешкодний доступ до належної їй конфіденційної інформації і персональних даних.

2.5 СТОРОНА 1, не передає конфіденційну інформацію та персональні дані передаються боку третіх осіб без згоди власників такої інформації, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

3.1 Передавальна сторона зобов’язується надати тільки достовірну і повну інформацію.

3.2 СТОРОНА 1 зобов’язується:
– використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані виключно з метою забезпечення працездатності Сервісу і реалізації предмета Договору на виконання робіт / надання послуг з використанням Сервісу;
– не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам за винятком обумовлених законом випадків;
– не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані в інтересах, що суперечать цілям, зазначеним в п. 1.1 Політики конфіденційності;
– максимально обмежити кількість працівників та інших осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і персональних даних, забезпечивши при цьому отримання від них письмових зобов’язань про нерозголошення і невикористання в своїх або чужих інтересах конфіденційної інформації і персональних даних передає боку;
– негайно повідомляти передає сторону про виявлені факти несанкціонованого використання або розкриття конфіденційної інформації і персональних даних, роблячи всіх необхідних заходів до попередження подальшого несанкціонованого використання або розкриття такої інформації;
– на вимогу сторони, яка передає знищити отриману конфіденційну інформацію та персональні дані.

4. Заключні положення

4.1 База користувачів Сайту формується Адміністрацією виключно для внутрішнього використання. Адміністрація вживає необхідних заходів програмного і технічного характеру для її захисту, однак не несе відповідальності у разі, якщо Бази користувачів стали доступними третім особам внаслідок здійснення протиправних дій.

4.2 При видаленні облікового запису СТОРОНИ 2 її персональні дані негайно видаляються, якщо вона раніше не була викрита в шахрайстві на Сайті і звернулася з відповідним проханням до СТОРОНИ 1 по електронній пошті: ubib.sro@gmail.com

4.3 Щоб отримати доступ до інформації, задати питання про нашу політику конфіденційності або подати скаргу, зв’яжіться з нами по електронній пошті: ubib.sro@gmail.com

Comments are closed.