Паспорт авторського нагляду

Місто Договір авторського нагляду  № Дата
Вид об’єкта
Етап жит циклу
Локація об’єкта
Площа забудови
Площа будівлі
Протяжність 
Висота будівлі
Вид будівництва
Вид підряду
Клас наслідків (відповідальності)
Дозвіл 
Терміни підряду
Терміни технагяду
Сума підряду
Сума автор нагяду % від суми підряду
Умови технагляду посилання на стандарт базових угод, які є невід’ємною частиною договору 
Роль у підряді Назва, № ФІП керівника Тел E-mail Дозвіл, сертифікат Термін гарантій Сума гарантій Посилання на поліс
Замовник
Підрядник
Проектанти
Постачальник
Механізатор
Страховик
Група автор-нагляду
 Інженер   технагляду
Інженер з експлуатації
Інженер-консультант
Додатки до договору підряду
1. Містобудівні умови та обмеження щодо об’єкта Посилання
2. Технічні умови будівництва об’єкта
3. Проекти:
1) ПОБ – проект організації будівництва;
2) ПрПР – проект підготовчих робіт;
3) ПВР – проект виконання робіт.
4. Кошториси:
1) Локальні кошториси;
2) Інтегральний кошторис.
5. Графіки:
1) Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва (підготовчих та основних за їх етапами);
2) Графік поставки Підрядником на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;
3) Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів, обладнання та устаткування;
4) Графік руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва;
5) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва;
6) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;
7) Графік контролю етапів робіт;
8) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва
9) План (графік) фінансування будівництва (поставки товарів, послуг та виконання робіт).
6. Формуляри виконавчої документації згідно ДБН А.3.1-5:2016:
1) Загальний журнал робіт;
2) Спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в ПОБ;
3) Журнал авторського нагляду відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014
4) Журнал з науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5;
5) Акти на закриття прихованих робіт;
6) Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;
7) Е-журнал персоніфікації за об’ємом робіт.
Додатки до договору автор-нагляду
1. Договори страхування:
1) Професійної відповідальності інженерів  автор-нагляду.
2) Життя та здоров’я
2. Графіки технагляду:
1) Графік вхідного контролю документів та поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування;
2) Графік контролю монтажу та роботи устаткування, машин та механізмів
3) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій;
4) Графік контролю прийняття робіт;
5) Графік фінансування послуг технагляду 
3. Кошторис автор-нагляду
Реквізити Замовника Виконавець автор-нагляду
Найменування
ИНН
Юр адреса
Рахунок
ФІП повноважної особи
що діє на підставі
Підпис повноважної особи

Comments are closed.