Партнер

1. Партнер Біржі є юридичною особою, яка має спільну або локально співпадаючу мету своєї та/або спільної діяльності (далі Партнер).

2. Права та обов’язки Партнера визначаються окремими або публічними угодами з Біржою.

3. Види Партнерів визначаються в залежності від мети, масштабу та терміну співпраці, а саме:  

1) Стратегічний – партнер з тривалою перспективою співпраці та глобальними співпадаючими цілями діяльності (наприклад, Академія будівництва України, об’єднання будівельників, роботодавців України та ЕС тощо)

2) Тактичний – партнер на короткий термін або локальними співпадаючими цілями діяльності (наприклад, об’єднання страховиків, виробників будівельних машин, механізмів, матеріалів та виробів, тощо);

3) Комерційний – партнер на короткий або обумовлений термін для отримання прибутку від співпраці з Біржою (центри сертифікації персоналу, експертні, інжинірингові фірми, страховики, банки, постачальники програмного забезпечення для створення проектів, кошторисів, BIM, тощо)

4) Некомерційний – партнер на обумовлений термін для досягнення спільних для цілей, не пов’язаних із отриманням прибутку (професійні навчальні заклади, науково-дослідницькі інститути тощо);

5) Соціальний – партнер на обумовлений термін для реалізації соціально значущих для суспільства проектів/заходів (наприклад, КМУ, Мінрегіон, регіональні та місцеві органи влади та управління, благодійні організації та фонди тощо).

Партнери за масштабом спільної діяльності можуть бути всеукраїнськими, регіональними та місцевими.

4. Партнери Біржі – особи акредитовані Біржою за відповідним видом партнера та масштабом спільної діяльності, категорією та фахом підрядників, профілі яких знаходиться у реєстрі Партнерів Біржі.

Comments are closed.