Котирування замовлення

1. Котирування на Біржі здійснюється для визначення:

1) відповідності форми активу (додатків до угод) стандартам встановленим на Біржі;

2) прогнозної ціни активу, яка може визначатися методами:

а) за аналогією (порівняння з цінами аналогічних угод в схожих регіонах та сезонах;

б) експертного оцінювання, сліпим методом, незалежними інженерами-консультантами та/або брокерами Біржі;

в) онлайн опитування, сліпим методом, потенційних відповідних підрядників (виконавців) на Біржі;

г) онлайн калькулятора, послуги якого надають особи, сертифіковані Біржею.

3) поточної ціни деривативу (ф’ючерсів та опціонів), яка публікується на сайті Біржі її котирувальною комісією за результатами відповідних торгів;

4) регіональних сезонних розцінок на будівельні роботи  (послуги), за якими складаються відповідні кошториси;

5) намірів фінансування інвесторами створення об’єктів будівництва на передінвестиційному етапі його життєвого циклу.

2. Котирування цін здійснюють організації, акредитовані Біржею за розцінками, що  встановлюються для наступних методів:

а) експертного  – регіональними експертами (з брокерів та девелоперів) Біржі;

б) онлайн опитування підрядників –  регіональними відділеннями Біржі або її брокерськими конторами (брокерами);

г) онлайн аналогії – оператором реєстру Біржі укладених угод (її маклеріатом);

д) онлайн калькулятора – постачальників його послуг, сертифікованих Біржею.

3. Регіональний та сезонний діапазон розцінок на котирування цін на базові контракти щоквартально визначає котирувальна комісія Біржі.

4. Котирування документів та цін на деривативи для всіх дійсних членів Біржі здійснюється нею безкоштовно.

Comments are closed.